เงื่อนไขการบริการ

นโยบายการคืนสินค้าและการคืนเงิน

การคืนเงินและการรับคืนสินค้า

  • รับคืนสินค้าในกรณีที่เกิดจากความผิดพลาดของทางบริษัทเท่านั้น ( เช่น ส่งสินค้าผิดสเปคจากออเดอร์ที่สั่งซื้อ )
  • เคลมสินค้าในกรณีมีสินค้าแตกหัก เสียหาย จากการจัดส่ง โดยที่หน้างานต้องตรวจเช็คภายใน 5 วันหลังจากจัดส่งสินค้า และทางเราฯ จะจัดส่งเคลมสินค้าให้ภายใน 1 อาทิตย์ ( ยกเว้นลูกค้า ต่างจังหวัดที่จัดส่งผ่านขนส่งย่อย ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบการแตกหักเสียหาย )
  • ทางบริษัทฯ ไม่มีนโยบายรับเคลม และคืนสินค้าในกรณีที่สินค้าเป็นสินค้าทีสั่งผลิตตามออเดอร์ (เช่น ลายและสีที่สั่งผลิตโดยเฉพาะ )
  • กรณีที่มีเหตุต้องรับคืนสินค้า และต้องโอนเงินคืนลูกค้า ทางบริษัทฯ จะดำเนินการโอนเงินคืนลูกค้าภายใน 7-10 วัน

*กรณีที่รับคืนหรือเปลี่ยนสินค้า สินค้าที่รับคืนต้องอยู่ในสภาพที่ครบสมบูรณ์เท่านั้น*