จะปูกระเบื้องต้องรู้อะไรบ้างนะ?

 

จากการทดลองปูกระเบื้องเอง 1 ตารางเมตร ทำให้มั่นใจว่าเราทำเองได้ ไม่ยากเลย
คนใกล้ตัวไม่ได้ประชด….เขาอนุมัติให้เราปูพื้นกระเบื้องห้องทำงานเองจริงๆ พื้นที่ 17.5 ตารางเมตร
เลือกซื้อกระเบื้องมาไว้แล้ว ครั้งนี้ศึกษาค้นหาวิธีการปูกระเบื้องที่ถูกต้องก่อนลงมือทำจริง

วิธีการปูกระเบื้องมีหลายวิธี

  1. วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก
  2. วิธีการปูกระเบื้องแบบซาลาเปา
  3. วิธีการปูกระเบื้องแบบปูนกาว

วิธีการปูกระเบื้องแบบเปียก คือ ปูกระเบื้องหลังจากเทปูนทรายปรับระดับดีแล้ว แบบนี้แหละที่ได้เห็นช่างทำ ดูเขาทำ…คิดว่าไม่ยากนี่นา แต่ที่ผมต้องการคือ ปูพื้นแบบดิบๆ ฝังกระเบื้องเป็นเนื้อเดียวกับพื้นปูน เว้นช่องว่างแต่ละแผ่นให้ห่างกันมากๆ แต่ช่างไม่ทำตามใจเรา แถมคนใกล้ตัวก็เข้าข้างช่าง.

ก่อนปูกระเบื้องต้องขึงเชือกหาแนวดิ่ง และแนวฉากของกระเบื้องในแถวแรกเพื่อเป็นแนวในการปูแถวต่อๆไป แนวระนาบความลาดเอียงของพื้นต้องมีทิศทางที่ช่วยให้น้ำไหลลงท่อได้สะดวก โดยอัตราการเอียงจะอยู่ที่ 1 : 100 คือ ทุกๆ 1 เมตรจะต้องเอียงลงมา 1 เซนติเมตร

เทปูนลงพื้นให้พอเหมาะปาดด้วยเกรียงหวีจนได้ในระดับที่ต้องการ ปาดปูนด้านหลังกระเบื้องปูพื้นเล็กน้อยเพื่อให้กระเบื้องปูพื้นเกาะติดกับพื้น นำกระเบื้องปูพื้นมาวางไว้บนปูนที่เตรียมไว้ระหว่างปูกระเบื้องต้องหมั่นซับทำความสะอาดน้ำปูนระวังอย่าให้จับเป็นคราบ ฝ้า อ้อ…มิน่าเห็นช่างเตรียมฟองน้ำชุบน้ำหมาดๆ ไว้เช็ดทำความสะอาดกระเบื้อง

เทคนิคการปูกระเบื้อง

1.ป้ายกาวซีเมนต์บางส่วนลงบนพื้นด้วยเกรียงใบโพธิ์หรือเกรียงหวีและใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ให้เป็นทางยาวบนพื้นผิวประมาณ  1  ถึง  2  ตร.ม  แล้วเกลี่ยให้ทั่วความหนาตามร่องของร่องเกรียงหวีที่ใช้เพื่อเป็นการควบคุมปริมาณกาวซีเมนต์ที่ใช้ให้สม่ำเสมอ
–   ความหนาของกาวซีเมนต์ที่เหมาะสม  ควรหนา  2  ถึง  10  มม.
–    ความหนาของกาวเหลวที่เหมาะสม  ควนหนา  0.7  ถึง  4  มม.
–    ความหนาของกาวอีพ๊อกซี่เรซิ่นที่เหมาะสม  ควรหนา  3  ถึง  5  มม.
(สำหรับพื้น :   ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิว  และสำหรับผนัง :  ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์เป็นแนวนอนลงบนพื้นผิว  )
2.   ในกรณีปูกระเบื้องขนาดใหญ่กว่า 25*25 ซม.  ( 10*10 นิ้ว)  ควรปาดกาวซีเมนต์ลงบนหลังกระเบื้องให้ทั่วเล็กน้อยเพื่อให้แน่ใจว่าได้ปาดกาวซีเมนต์ลงบนพื้นผิวอย่างทั่วถึงและไม่มีช่องอากาศว่างเหลืออยู่เมื่อปูกระเบื้องเสร็จ
3. ปูกระเบื้องลงบนกาวซีเมนต์ และกดให้แน่นหรือใช้ค้อนยางเคาะบนกระเบื้องให้ทั่วเพื่อให้ร่องของกาวซีเมนต์ที่แผ่นกระเบื้องกดทับประสานกันอย่างทั่วถึงเว้นช่องว่างระหว่างกระเบื้องแต่ละแผ่น เพื่อให้เป็นร่องยาแนว  (  อย่างน้อย  2  มม.  )
4. หากต้องการจัดหรือปรับตำแหน่งของกระเบื้องเมื่อปูเสร็จแล้ว ด้วยกาวซีเมนต์สามารถปรับตกแต่งกระเบื้องแต่ละแผ่น ภายใน 15 ถึง 20 นาทีก่อนที่กาวซีเมนต์จะแห้งสนิท

5.ทิ้งให้กาวซีเมนต์แห้งประมาณ24 ชม. ก่อนการยาแนว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Twitter
YouTube
Instagram